Ubezpieczenie OC. Czego możesz nie wiedzieć?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela samochodu czy pojazdu zmechanizowanego. Zapewnia ono ochronę ofiarom spowodowanych przez nas wypadków.

Kary za brak OC

Kierowcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wysokie są kary za brak aktualnej polisy OC. Nakłada ją Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli nie mamy wykupionej polisy przez trzy dni i krócej, to grozi nam kara sześćset złotych. W przypadku braku polisy do czternastu dni wzrasta ona do tysiąca pięćset złotych. Jeśli przekroczymy ten termin jeszcze bardziej i nie mamy ważnego OC powyżej dwóch tygodni, to zapłacimy trzy tysiące złotych. Jeszcze dotkliwsze są kary dla kierowców samochodów ciężarowych. Za brak OC zapłacą oni cztery i pół tysiąca złotych.

OC a kupno i sprzedaż pojazdu.

Jeśli nabywamy nowy pojazd, to koniecznie sprawdźmy, czy w dniu kupna pojazdu zbywca posiada ważną polisę ubezpieczenia OC. Jeśli nie, wówczas nabywca pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć OC w dniu transakcji, wybierając dowolny zakład ubezpieczeń. Jeśli zbywca posiadał ważne OC, w każdym momencie nabywca ma możliwość jego wypowiedzenia. Jeśli nabywca nie wypowie polisy OC i będzie ją kontynuował do końca okresu, na jaki została zawarta, zakład ubezpieczeń może przeprowadzić re kalkulację składki za pozostały okres ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i innych danych nabywcy.

Analogicznie w przypadku sprzedaży pojazdu, mamy obowiązek przekazać kupującemu polisę wraz z samochodem. Jednocześnie przy sprzedaży pojazdu w ciągu czternastu dni mamy obowiązek powiadomić o tym fakcie zakład ubezpieczeń, w którym wykupiliśmy polisę. Dopiero wtedy de facto kończy się nasza odpowiedzialność prawna w tym aspekcie. W praktyce powinniśmy to zrobić jak najszybciej, żeby maksymalnie skrócić czas naszej odpowiedzialności. Jednak sprzedaż auta nie oznacza, że zdejmuje to z nas obowiązek zapłaty należnej składki. Zapłacić składkę za ten okres powinna jedna lub druga strona, ponieważ obowiązek jest wówczas „solidarny”. Brak wpłaty z pewnością tu spowoduje reakcje zakładu ubezpieczeniowego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla twojego samochodu na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Może Ci się również spodoba